لوگوی Mysql

 

من چگونه میتوانم رمز Root( روت) Mysql سرورم را در سیستم عامل های لینوکس FreeBSD و OpenBSD و دیگر شبه لینوکسی ها از طریق SSH تغییر دهم؟

قرار دادن رمز برای Mysql یکی از کار هایی است که حتما باید در موقع نصب انجام داد اما گاهی به دلایل امنیتی یا شخصی مدیر Mysql مجبور به تغییر رمز روت Mysql میشود و ما اینجا دو روش را ذکر میکنیم.

 

استفاده از دستور Mysqladmin

اگر شما میخواهید کلمه عبور Mysql را تغییر دهید و آن را به خاطر میاورید این روش برای شما کاربردی خواهد بود:

 mysqladmin -u root -p'oldpassword' password newpass

برای مثال، اگر رمز فعلی شما abc باشد و رمز جدید شما 123456 باشد دستور را اینگونه در ssh وارد کنید:

mysqladmin -u root -p'abc' password '123456'

توجه بفرمایید که به هیچ عنوان رمز هایی همانند 123456 را برای Mysql وارد نکنید که خطرات امنیتی شدیدی برای شما وجود دارد.

تغییر رمز روت Mysql

چگونه از درستی تغییر رمز عبور مطمئن شوم؟

شما میتوانید با استفاده از این دستور از درستی  کارتان مطمئن شوید:

mysql -u root -p'123456' -e 'show databases';

 

استفاده از دستور Mysql

ما در این روش با استفاده از دستور Mysql به Mysql متصل شده و با تغییر در جدول user واقع در دیتابیس Mysql کلمه عبور nixcraft را تغییر میدهیم.

mysql -u root -p

ورود به دیتابیس mysql:

mysql> use mysql;

تغییر رمز کاربر nixcraft:

mysql> update user set password=PASSWORD("NEWPASSWORD") where User='nixcraft';

و در آخر اعمال تغییرات:

mysql> flush privileges;
mysql> quit;

منبع: www.cyberciti.biz